Granc

Kemm togħġobni surtek ġeoloġika
bħal tank tal-gwerra
bil-qoxra impenetrabbli
mil-lewn id-deffun

Read More

Ruzinjol

Għasfur tad-dlam
qatt ma kont …
barbaġann jew buqrajq.

Read More

Amanuensis

Bħall-iskrib jien!
Barra minni treġija tamarli
biex nikteb.

Read More

Gymnasion

Eżercizzju dan
li nqandel is-safef
ta’ dak li qabli nħaseb u ntqal,
ta’ dak li qabli nħass

Read More

Tedium

Mulej!
Mill-bieraħ għal-lum
fi splużjoni ġewwiena
ħadet in-nar
il-warda.

Read More

Damaxxena

Fidda qadima rajt
tikbes
fid-dawl tal-lampieri,
la naf mill-ħarsa t’għajnejk

Read More

Immortalita

Ġol-prim infilsaha t-tilqima
Mulej,
mnejn jixirfu l-friegħi

Read More

Trasfigurazzjoni

Meta fil-bronja ta’ widinti
irqiqa tirkibni l-memorja
bħal tifkira ta’ baħar
iħaxwex fuq xtajta fil-bogħod

Read More

Karovana

F’karovana suqni
mgħobbija rikkezzi.
f’karovana sserrep serbut
taħt il-kwiekeb koħol

Read More