Poeżija u Informazzjoni - Poetry & Information
RSS icon Home icon
 • L-Għanja tal-Ħajja (The Song of Life)

  Posted on March 29th, 2009 Admin No comments

  Fuq Patmos tlajt imnebbaħ
  fuq il-qċaċet ta’l-għana fejn l-iriwefen
  bħal weraq tal-ħarifa bid-dawran ħafnuni.
  U leħen jirbombja biex nikteb amarli,
  biex ngħanni l-weġgħa ta’l-għaxwa tal-ħajja
  li tibki bil-ferħ tal-għajxien.
  Għax qawwa moħbija ħemm f’kollox.
  Vina midmuma bħal ħajta miż-żibeġ
  il-ħolqien b’demm wieħed issensel.
  Geġwiġija l-għagħa jinstama’ tal-ħajja mqarba.
  Bħal twerdin ta’ tnabar imbiegħda
  l-ilħna tal-vulkani li jolfqu
  mat-tqaħqiħa tajn jaqbad.
  Ġol-widien jokorbu ċ-ċarċari mitlufa bħal ninfi
  ġod-daħna tar-raxx.
  Fuq niggieża tal-blat il-baħar jintilef
  f’għaxwa ta’sadiżmu jfexfex.
  Hemm qilla moħbija bħal xprun li żżattat il-ħlejjaq.
  L-imħawwel bħal ħolma mit-tira jittawwwal
  u jogħla ’l fuq ’il fuq.
  Is-swaba’ sewdiena taz-zkuk jagħrxu l-arja
  għall-fosfru tas-sejjetti mikluba.
  Il-ħaxix żieni jgħatti kullimkien
  sal-ibgħad nitfiet.
  Kemm jitgħaqqdu l-għeruq imbaċċna taż-żebbuġ
  bħal kobri tal-qilla bla serħan.
  X’inhuma jfittxu bla waqfien jitqallbu go ngħashom
  u mal-ħaġar niedi jingħorku ?
  Bħal sfafar t’orgni lkoll man-nifs jitriegħdu
  b’għafsa minn polz ta’ ġgant il-ħlejjaq
  jgħannu għanja waħda.
  Qawwa xħiħa hemm f’ġuf l-art li tħaddan kollox magħha.
  Wiċċ il-baħar ’l isfel tross
  u l-ħawħa li taqa’ misjura.
  Imma l-ħajja tisfida.
  Minn ġol-mewt ta’l-art, minn ġol-ħama,
  mill-intiena tal-weraq imqadded
  zokk dritt jitla’.

  Bħal noti t’obwe ċar fis-skiet jitla ċ-ċipress
  bil-wieqfa fuq ix-xefaq.
  X’qilla bla rażan fin-natura,
  fil-liedna li tixxeblek u l-ħitan tiksi bit-twapet,
  fil-balluta mastizz, fl-awrikarja,
  fis-swaba’ bħal labar li jagħrxu l-fewġiet,
  fil-kaktus bir-raġġi tax-xewk,
  fil-ġiżimina bħal mara b’xuxitha maħlul
  li tlissen ħolma ta’ bjuda.

  X’qawwa fil-qarn ta’ gendus moħbi, fil-fwar
  mill-imnifsejn bil-ħolqa ġo fihom,
  fil-għoqod tad-dgħif f’dahar iż-żiemel,
  fil-forġa qalila ta’ xedaq iljun
  fejn l-ilsien bħal fjamma jintlewa.
  X’ġenn iħawtel lin-nemel li jgħaġġel
  bħal borza lewlu ma’l-art imxerrda,
  u fl-irsieset li jsiefru bl-għexieren,
  qaddiefa ġol-baħar tas-smewwiet kaħlan,
  u fil-kaħli jinbaram bil-mijiet
  bħal irbgħajja tal-fidda.
  Minn xiex tfittex il-ħelsien il-fula
  li mill-ħuxliefa titqaxxar taħt it-trab ?
  Minn xiex jaħrab is-serp li qoxortu f’għar iħalli ?
  Liema għaġġla d-dudu tal-ħarir iġġennen
  biex min-niċċa tal-fosdqa jinħeles ?
  Bħal murtal imlewwen li jitla’ b’tifqigħa
  kuruna f’kuruna jitwassa’
  tiġdid ifittxu l-ħlejjaq, tkabbir fil-medda tal-ħajja
  biex fit-tnissil tal-wild jiġġeddu.

  On the isle of Patmos entranced I climbed,
  on the peak of song where the winds gripped me
  like the autumn leaves in whorls
  And a resonant voice bade me to write
  a paean about the sweet delirium of life
  that weeps with the exultation of living.
  There is a hidden motive force in creation.
  The beads of life are strung on a vein
  filled with the same blood.
  The hubbub of Life’s restlessness is pervasive.
  Like the beating of drums
  the voices of volcanoes resound,
  spluttering fiery mud.
  Like nymphs the cataracts groan
  enveloped in a veil of spray.
  On the sharp pointed rocks
  the sea is lost in a swoon
  seething with sadism.
  There is a hidden force that goads Life.
  From the moist earth like a dream
  vegetation stirs and shoots up.The dark fingers of the conifers
  tickle the breeze
  that hungers for the phosphor of the thunderbolts.
  The lusty grass covers every nook and cranny.
  Knotted are the thick roots of the olive tree
  like awesome cobras that know no rest!
  What do they seek in their sleepy contortions,
  wrestling against damp rocks..?
  All creatures sing the same song
  as the wind vibrates the pipes of an organ
  pressed by the pulse of a giant.
  There is a covetous attraction in the womb of the earth
  which would embrace everything.
  The ocean gravitates therein
  as well as the peach that falls in its mellowness.
  But Life throws up its challenge.
  Through the inert clod, through the mud,
  from the rancid compost of the leaves
  the stem grows upright.

  Like the clear notes of the oboe in stillness
  rises the cypress erect on the horizon.
  What boundless exuberance there is in nature,
  in the climbing ivy that covers the walls,
  in the solid oak, in the araucaria,
  in the fingers like antennae probing the breezes,
  in the cactus with the beaming prickles,
  in the jasmine like a woman with her hair undone
  whispering a dream of whiteness !

  What power in the horns of the bull enveloped in steam
  emanating from the ringed nostrils…
  in the knotted flesh on the horses haunch…
  in the terrible forge of the lion’s jaw
  with the tongue convoluting like a flame !
  What frenzy urges the ants that bustle
  like a bagful of beads strewn about..
  and the herons that migrate in tens
  like oarsmen of the celestial ocean,
  and the blue fish that twist in the sea
  like silver ducats..!
  What freedom does the bean seek
  when, underground, it divests itself of its husk?
  From what does the snake flee
  when it abandons its skin in a cave…?
  What urgency crazes the silkworm
  to free itself from its chrysalis ?
  Like a colourful rocket exploding
  in expanding haloes
  Life seeks in its stride, renewal and dominion through regeneration.

  Comments are closed.