Press

ATTARD, J., Il-Mara fil-poeżija ta’ Achille Mizzi , Analiżi, Vol.8, Nru 5. April-Mejju 1995.
AZZOPARDI, M., Fl-Għar tal-Enimmi , l-orizzont, 29.9.1967.
BERLINER MORGENPOST, Literatur aus Malta, Berlin , 1.9.1989.
BORG. Ġ., L-Aspett Reliġjuż fil-ktieb ta’ Achille Mizzi “Eklissi Perpetwi”, Collage Letteratura, Il-Mument, 20.1.2008
BORG. Ġ., Kalendarju Museumin, Marzu-April 2016. Kitba kritika dwar il-poeżija “Dija”.
BORG. Ġ., L-Aspett Reliġjuż fil-ktieb ta’ Achille Mizzi “Eklissi Perpetwi”, Leħen is-Sewwa, 19.1.2008
BORG.J., The Essential Achille Mizzi. Leħen is-Sewwa. 24.4.2010
BRIFFA. L., Tad-Demm u l-Laħam. Letteratura, It-Torċa, 10.2.2008.
BUGEJA. N., The intrepid work of late style, The Times, Weekender , 3.5.2008
CACHIA, L., Rokna għall-Ilsien Malti - Akille Mizzi , Leħen is-Sewwa, 9.1.1999.
CACHIA, P., L-Għar ta’l-Enimmi, Il-Berqa, 29.9.1967.
CALLEJA, S., Potenzjalitajiet poetiċi Maltin, In-Nazzjon Tagħna, 14.6.1988.
CASSAR, A., F‘l-orizzont’ twieled il-Moviment Qawmien Letterarju, L-Orizzont, 16.11.2002.
CORTIS, T., Ħakeldama . Analiżi tal-poeżija, Kana. Ġunju. 1991.
CORTIS, T., Sub Specie Aeternitatis . Analiżi tal-poeżija, Analiżi Vol.8 Nru 4 Marzu 1995.
CUTAJAR, D., Verse from 6 Maltese poets , Limestone 84, Times of Malta , 10.6.1978.
CUTAJAR, D., Il-Kantiku tad-Demm, The Times, 18.6. 1980.
DEBONO, M., “The Essential Achille Mizzi” - The poetry of the harlequin’s anxious heart. The Independent on Sunday, 11.4. 2010.
DER TAGESSPIEGEL/FEUILLETON, Biennale sur maltesichen Literatur, 1.9.1989.
DER TAGESSPIEGEL. Identitat uber die Sprache, 7.9.1989.
ELLUL-VINCENTI, N., Achille Mizzi: A Maltese volcano, Times of Malta, 12.2.1994.
ELLUL-VINCENTI, N., Metafiżika ta’ Achille Mizzi, l-orizzont 11.2.1995.
ELLUL-VINCENTI, N., Metafiżika ta’ Achille Mizzi , Analiżi Vol.8, Nru 5, April - Mejju 1995.
ELLUL-VINCENTI, N., Alphabet of molten metal engraved upon the earth, The Times , 24.11.1998.
ELLUL-VINCENTI, N., Varloppa Jien, Il -Mument, 17.1.1999.
ELLUL-VINCENTI, N., Il-Kantiku tad-Demm - Reċensjoni, Il-Malti Jannar / Diċembru 1980.
ELLUL-VINCENTI. N., Eclipses with a view,The Sunday Times, 4.11.20007.
FELICE PACE, J., Il-poeta tal-kosmos, Il- Ġens, 5.8.1988.
FENECH, V., Poetry of high seriousness, Malta News, 7.10.1967.
FLORES, C., F’ibħra ġodda, It-Torċa, 8.10.1967.
FLORES, C., Sejħa li trid titwieġeb, It-Torċa, 11.7.1971.
FLORES. C., Il-konsistenza fil-poeżija ta’ Achille Mizzi, Letteratura, L-Orizzont . 5.12.2007.
FRIGGIERI, J., Il-liturġija tal-Kelma - Opinjoni, Il-Ħajja, 4.2.1994.
FRIGGIERI, O., Poeżija moderna ta’ żmienna ‘l-orizzont’, 29 ta’ Awissu 1967. .
FRIGGIERI, O., Fehmiet kontemporanji (2), Intervista ma’ Oliver Friggieri, Il-Ħajja 16.2.1979.
GALEA, M., Re. Bernard Micallef’s “Achille Mizzi”, Malta Independent, 3.11.1996.
GRIMA. A., Balzmatur f’idejn il-Falkun, Illum, 16.3.2008
ĦOLQA BEJNIETNA. Parroċċa Sant Anna. Wied il-Għajn. Nru 288. Ħarġa Festa 2016. Nru 288. Innu lil Sant’ Anna, Minn A.M. p.22.
MALLIA. R., A new chapter in Maltese verse, The Times, 9.3.2010
MASSA, A., Ktieb ġdid tal-poeżija. Il-Kantiku tad-Demm, Il-Ħajja, 23.5.1980.
MICALLEF, B., Il- Verita’ Mġarrba - Il-poeżiji ta’ A.M, Il-Mument, 3.4.1994.
MICALLEF, B., “The Essential Achille Mizzi”, selected, translated and introduced by Peter Serracino Inglott - a case for performative translation, Symposia Melitensia, University of Malta Junior College, Number 7, Ed. Joe Zammit Ciantar. Malt 2011.
LIBRARY OF CONGRESS CATALOGUE, Achille Mizzi -Poeżiji Miġbura, 1963 - 1989.
MONTFORT, A., Taqliba fil-Letteratura Maltija, l-orizzont, 17.1.1967.
P.B.S. Ltd 1996, Adrian Stivala (Ed.) It-Triq tal-Qawmien, Publishers Enerprises Group, PEG.
RUSSIAN CENTRE FOR SCIENCE AND CULTURE. Pushkin’s Page. Newsletter, Nov/Dec 1999.
SCIBERRAS, A., The Essential Achille Mizzi. It-Torċa, 2.5.2010.
SAMMUT, F., New directions in Maltese Poetry, Hyphen Vol III No2, 1982.
SAMMUT, P., Il-Poeta Achille Mizzi, Fokus, Il-Mument , 25.6.2000.
SAMMUT, P. The Essential Achille Mizzi. Collage Il-Mument. 4.4.2010.
SCERRI, L., The poetry of Achille Mizzi (Re. Bernard Micallef’s “Achille Mizzi”), The Sunday Times, 27.10.1996.
SERRACINO-INGLOTT, P., Il-Polz, Nru 23, In-Nazzjon Tagħna. 18.6.73.
SERRACINO-INGLOTT, P., L-antoloġija ‘Ilħna Mkissra’: dwar il-poeti , Analiżi, Vol.3. Nru 5. Mejju-Ġunju 1990.
SERRACINO-INGLOTT, P., L-aqwa ktieb fuq il-poeżija s’issa: dwar “Linji Ġodda”, Il-Mument, 25.11.1973.
SANT, A., L-Aħħar Tmint Ijiem, Torċa, 4.4.1999.
STIVALA, A., The mystic and the man, Weekend Chronicle, 11.6.1988.
SULLIVAN, V., Maltese Literature is an open book, The Malta Independent, 22.5.1994.
N.N., Arizona, Analiżi, Vol.6, Nru3, Frar-Marzu 1993.
N.N., Presentation on Maltese writer at Harvard. Sunday Times, June 1, 2003.
VELLA, F., Jien nikteb il-poeżija. Kobor il-Malti Prt. 17. It-Torċa 31.8.2014
VOLKSBLATT, Biennale kleinerer Sprachen, 1.9.1989.
XUEREB, C., Poetry and Music, The Sunday Times, 24.10.1999.
XUEREB, P., Images and Words, The Sunday Times of Malta , 8.10.1967.
XUEREB, P., Mystic pillars and mimic men, Re.Limestone 84, Sunday Times of Malta ,11.6.78 .
XUEREB, P., A fearful joy, The Sunday Times, 6.7.1980.
XUEREB, P., The universe made words, The Sunday Times, 2.10.1994.
XUEREB, P., Astonishing achievement, The Sunday Times, 27.9.1998.
XUEREB, P., A Remarkable Collection, The Sunday Times, 21.3.2010.
ZARB, T., Achille Mizzi, poeta poeta, L-Orizzont, 12.2.1994.
ZARB.T., It-tifel li xtaq li baqa’ hemm, Letteratura, Il-Mument , 18.5.2008

Books

AQUILINA, J., Il-Muża Maltija, Antoloġija ta’ Poeti Maltin, A. C., Aquilina & Co. 1964.
AQUILINA, J., Studju Kritiku (F’ L-Għar tal-Enimmi ). 1967.
AQUILINA, N., Tracce dell’ermetismo italiano nella poetica del maltese Achille Mizzi (Teżi - Għadha mhix ippubblikata), L-Universitá ta’ Malta. 1995.
ARLT, W., (et al.), Malet, Literatur aus Malta . 1989.
ATTARD, J., Temi eżistenzjali fil-poeżija, (Kungress - Ir-rabta bejn l-awtur u s-soċjetá), Għaqda tal-Malti (Universitá). 1993.
ATTARD, J., L-Estetika Maltija , Antoloġija Kritika, Mireva Publications. 1997.
ATTARD.J., Storja tal-Estetika Letterarja Maltija. pp.163, 178,188,189,199,. Mlata University Press, 2011.
AYALON, D / SHARON, M., Studies in Islamic history and civilisation - in honour of Professor David Ayalon. p302. 1986, AZZOPARDI, M., (Ed), Malta - The New Poetry, Klabb Kotba Maltin. 1971.
AZZOPARDI, (et al)., Mas-Sejħa tat-Tnabar, Klabb Kotba Maltin, No2. 1971. pp. 55 -76.
AZZOPARDI, M., Linji Ġodda - Kummentarju, Hyphen, Vol. IV, No.2. 1984.
AZZOPARDI, M. / FRIGGIERI, O., L-Antoloġija tan-Natura, Poeżija u Proża, pp. 219 - 226. Segretarjat għall-Ambjent. Publishers Enterprises Group (PEG). 1995.
BALDACCHINO. D., L-Arketipi fil-Poeżija ta’ Achille Mizzi. Teżi għall-M.A., L-Universita’ ta’ Malta, 2014.
BEJN ĦALTEJN, Antoloġija, Matsec, L-Universita ta’ Malta, p21. 2011
BORG. Ġ., Kalendarju Museumin. Studju kritiku fuq il-poeżija “DIJA” Marzu - April 2016. p.109
BORG, N., Il-Kriżi tal-Identitá fil-Poeżija mis-Snin Sittin ‘l Hawn, Leħen il-Malti, Għadd 29.1993,.p.p.3,7,8,9.
BOSWELL. D. M., / BEELEY. B. W., Malta , Eight Maltese poets. 1998. p.173.
BOSWORTH. C, E. The Encyclopedia of Islam , 1991. p.302
BRIFFA, C., Poeta tas-Sengħa, Agius & Agius. 1994.
BRIFFA, C., Lingwa u Stil 1994.p.8, p9.
BRIFFA, C., Travelling between shadows. Social Comedy & Narrative in Mario Azzopardi. p.105. 2007.
BRIFFA, C., This Fair Land. An Anthology of Maltese Literature. pp. 242, 244., 2014.
BRIFFA, C., New Wave Literature in Malta . The Movement for its Promotion in the Sixties. pp. 25, 29, 32, 2007.
BUCHANAN-BROWN. J., Cassell’s encyclopedia of world literature. Vol.2, 1973. p. 373.
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES. UNIV. OF LONDON Vol. 29, p399, 1966
CACHIA, F., Global diplomacy reflected in Malta: a decade of decisive development in international affairs (1993 - 2003). 2004. pp. 553, 602, 813.
CASSAR, A., “Ħajti: Mhux kollha ward u żahar” , SKS, 2010
CASSOLA, A., Il-Maltin Kontemporanji, (Traduzzjonijiet) Les Dauphins. 1985.
CASSOLA, A (et al.)., Qawsalla, Antoloġija ta’ Letteratura Maltija, L-Universita’ ta’ Malta . 1990. pp. 136, 202.
CHETCUTI, Ġ., Stilistika Maltija u Movimenti Letterarji , Klabb Kotba Maltin. 1985.
CHETCUTI, Ġ., Ħbiebi l-awturi Maltin, Ġrajja awtobijografika fuq il-Letteratura Maltija, Publishers Enterprises Group (PEG). 1998.
CHETCUTI, Ġ., Kittieba Ħbiebi, Ġrajja Awtobijografika tal-Letteratura Maltija, Sensiela Kotba Soċjalisti. 2002. CRITICA LETTERARIA , Volume 6, Publisher L. Loffredo., 1978 CORTIS, T. (Ed.) Antoloġija ta’ Versi Patrijottici, Dipartiment tal-Informazzjoni. 1989.
CORTIS, T., (Ed.) Antoloġija ta’ Versi Patrijottiċi pp.163, 164., 1989
CORTIS, T., (Ed.) Letteratura, Antoloġija, Ministeru tal-Edukazzjoni . 1992. DIPARTIMENT TAL-EDUKAZZJONI, Literature, Form 3 (Il-Poeżija Venezja) .
DURHAM UNIVERSITY JOURNAL: History. 1985. p. 133 FENECH, V., (Guest Editor), Poet ( India ), (Translations into English). 1968.
FRIGGIERI, O., Il-Kantiku tad-Demm (Studju Kritiku), A.C. Aquilina & Co. 1967.
FRIGGIERI, O., Ir-Ruħ fil-Kelma, Studji Kritiċi, Klabb Kotba Maltin Nru 25. 1976,
FRIGGIERI, O., Fl-Għarbiel, Vers u 8 poeżiji analizzati. 1973.
FRIGGIERI, O., Kittieba ta’ Żmienna, Studji Kritiċi . Lux Press.
FRIGGIERI, O., Saġġi Kritiċi, Attitudnijiet Sesswali fil-Poeżija Maltija, A.C. Aquilina & Co. 1979,
FRIGGIERI, O., Il-Poeti Moderni Maltin: Tradizzjoni, Żvantaġġ Storiku u Bidla mill-Qiegħ. Hyphen 2 (1981)6 (256-262)
FRIGGIERI, O., (Ed.). Crosswinds , An anthology of post-war Maltese poetry, Wilfion Books, Publishers. 1980.
FRIGGIERI, O., Malta and the poetics of national awareness: A brief account of Maltese poetry, Scripta Mediterranea. Vol.V. 1984.
FRIGGIERI, O., Taqtir is-Skiet (Studju Kritiku), Bugelli Publications. 1987.
FRIGGIERI, O., (Ed.), Ħodon Qronfol, Antoloġija ta’ Poeżija Maltija, Mireva Publications. 1990. pp. 49, 162, 236, 240, .
FRIGGIERI, O., L-Istudji Kritiċi Miġbura - Achille Mizzi - Il-Mixja Poetika, Vol. I, Malta University Services. 1991.
FRIGGIERI, O., Achille Mizzi - Poeżiji - Il-Mixja Poetika ta’ Achille Mizzi (1963 - 1989) (Studju Kritiku) Mireva Publications. 1993.
FRIGGIERI, O., Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji, Publishers Enterprises Group. 1996.
FRIGGIERI, O., (Ed.) Il-Poeżija Maltija, Antoloġija , Malta University Publishers. 1996.
FRIGGIERI, O., Studju dwar ‘Vetrati Milwiena’ - 1998 (Fil-ktejjeb Studji dwar Vetrati Milwiena ). 1998.
FRIGGIERI, O., Il-Poeżija Maltija tat-Tieni Nofs tas-Seklu Għoxrin: Riflessjonijiet dwar temi ewlenin. Hyġjen 6 (1990) 4 (179-189).
FRIGGIERI, O., Environmental Elements in Maltese Literature. The example of Dun Karm, Malta’s National Poet - Literature of Nature, an international sourcebook - Patrick . D. Murphy, Terry Gifford, Katsumori Yamezato. 1998.
FRIGGIERI, O.; Studju dwar “Vetrati Milwiena”,Problemi ta’ Llum, p.17., Jannar, 1999.
FRIGGIERI, O., L-Istorja tal-Poeżija Maltiija, Journalo of Maltese studies , 25-26 (1994 -1995) (122-145)
FRIGGIERI, O., L-Istorja tal-Poeżija Maltiija, pin, Pubblikazzjoni Indipendenza. 2001.
GOODWIN, K.L. National Identity: papersdelivered at Commonwealth Literature and Language Studies. 1970. p. 106.
GRECH, R., Il-vjaġġ,it-tbatija u l-mewt fil-poeżija tas-sittinijiet. Leħen il-Malti Sena LXII 1993. Għadd29. p.p.15,17,19.
GRIMA, A., / SCHEMBRI, K., (Ed.) Id-Demm Nieżel bħax-Xita, Pubbl. Edizzjoni SKARTA. 2009.
HALL. C., Biography & Autobiography. Little mother of Russia: a biography of Empress Marie Fedeorovna, 1847 - 1928, p.xi. 2001
Ilsien Qadim f’Millennju Ġdid, Għeluq: Il-Kelma tal-President Achille Mizzi, Pubblikazzjoni tal-Akkademja tal-Malti. 2000.
LICARI, A., et al., Souffles No 184 (Translations into French).
LONDRINA STATE UNIVERSITY, Centro de Letras e Ciencias Humanas, Boletim, Issues 48-51, p.10, 2005.
MALLIA, F., Il-Kultura Maltija, pp. 204., Klabb Kotba Maltin, Nru 250. 2012,
MALLIA, C., Antologio de Maltaj Poetoj, Żabbar (Malto), Zagreb (Jugoslavio) (Traduzzjonijiet għall-Esperanto). 1985.
MALLIA, G., (Ed). Dwal Taħt l-Imrieżaq. 1977,
MALTA UNIVERSITY, Journal, Faculty of Arts, Volumes 4 - 5, 1969.p.19.
MALTA YEAR BOOK, Page 353, History. 1984
MASSA , D., (Ed), Limestone 84, Antoloġija, (Traduzzjonijiet għall-Ingliż). 1978.
MASSA , D., PSI Kingmaker. Life, thought and adventures of Peter Serracino Inglott., p.p. 643, 833, 835. 2013.
MELBOURNE UNIVERSITY. Milla wa-milla, Australian National Society for the Study of the History of Religions, p 43, 1973 .
MICALLEF, B., Achille Mizzi, Studji, Colour Image. 1996.
MICALLEF, B. . Is-Sinifikat u t-Tifsira f’Achille Mizzi (Fil-ktejjeb Studji dwar Vetrati Milwiena). 1998.
MICALLEF, B., Achille Mizzi - A Phenomenological Hermeneutics of Christian Narrative (Paper presented at Harvard University ) Analecta Husserliana, Kluwe Academic Publishers. 2003,
MICALLEF, B., Dwelling in a Creative Endeavour. Internet PDF
MIFSUD CHIRCOP, Ġ., Qawsalla, Referenza għall-Kuntest , Publishers Enterprises Ltd (PEG). 1995.
MIFSUD BONNICI, U.. Konvinzjoni u Esperjenza. pp. 258, 251, 421, 633,842, 843, 941, 965, 1092, 1100, 1130. 2015.
MINISTRY OF EDUCATION, Awturi u Letteratura/Authors and Literature, Malta 1970 - 1980, Mediterranean Conference Centre 13.4.1981.
MURPHY.P.D., GIFFORD.T.,YAMATAZO. K., - Literary Criticism -1998
NARASIMAIAH, C.D., Awakened Conscience: Studies in Commonwealth literature, 1978.
MURPHY. P.P., GIFFORD, T., YAMAZATO,K., Literature of nature: an international sourcebook. p.212. 1998
MID-MED BANK., 10th Anniversary Publication, Din hija Malta - This is Malta, 1985
MYSORE UNIVERSITY, Literary half-yearly, Vol. 22. Item notes: v. 22 -p.141. 1981.
NARASIMHAIAH. C.D., Awakened Conscience: Studies in Commonwealth literature. Literature of nature: an international sourcebook - Page 212. 1978.
NATUROPA, Issue 19; Issue 103, European Information Centre for Nature Conservation, p.54. 2005
NIVEN. A., The Commonwealth writer overseas: themes of exile and expatriation. p.73. 1976 .
PORTELLI. T., (Ed.) Tangerine Sky. Poems from Malta. 2016
PELLEGRINI, V.M., Orizzonte senza fine, Antologia di poeti Maltesi, Edizione Isola (Traduzzjonijiet għat-Taljan). 1975.
P.B.S. It-Triq tal-Qawmien, (Tletin sena wara l-polemika ta’ “Il-Moviment Qawmien Letterarju”). It-test ta’ sensiela ta’ dokumntarji. p.p. 6, 8, 11, 62, 63 69, 75, 82, 99, 120,121,. 1196.
PHILLIPPS-UNIVERSITAT MARBURG.Official organ of the University, Volume 17, Issues 1-3. p. 25. 1995.
PUERTO RICO UNIVERSITY, (Mayagüez Campus). Faculty of Arts and Sciences, Atenea, Volumes 13 - 17, p.144.
REVISTA UNIMAR: ORGAO OFICIAL DA UNIVERSIDADE… Vol. 17, Issues 1-3. p.25. 1995
RICHARDS, D., The art of winning commitment: 10 ways leaders can engage minds… 2004
RUGGIER, J.M., Lamplighter most gracious. Collected Poems and Selected Prose 1972 - 2009. p.99, p.105.
ROMBI, B., Innocente nostalgia e istanze etiche della poesia maltese. Journal of Maltese Studies 25-26 (1994-1995) (107-121)
ROSSKEEN GIBB, H.A., KRAMERS.J.H., The Encyclopedia of Islam. Volume 6, Parts 99 - 106 - p.302 1954.
SALIBA, C.D., Lehma 75 Fehma p. 267 - 278. 2010
SALIBA, C.D, Suċċessinu 2. p.p. 39, 114, 165, 170,. 2012,
SAMMUT, F., New directions in Maltese Poetry. Hyphen, Vol. VIII No. 2, 1982.
SAMMUT, P., Tieqa fuq Kittieba Maltin. De La Salle Brothers Publications (c), 2003.
SAMMUT, F., New Diretions in Maltese Poetry. Hyphen. 3 (1982)2 (37-51)
SAMMUT, S., Leħen il-Malti - Il-Poeżija tas-Sittinijiet. Is-Sena LX1991. Għadd 27. p.32.
SANGUY, P., (Dir) 2001. Le Jardin d’Essai, Ecriture Contemporaines No.21/22. The Institute of Maltese Culture.
SCIBERRAS, L., VELLA, M., Wara r-Repubblika: versi p.21. 1979
SCRIPTA MEDITERRANEA; Bulletin of the Society for…., Volumes 4-11, p.41. Society for Mediterranean Studies (Toronto, Ont.). - History, 1983.
SERRACINO-INGLOTT.P., Maltese Literature in the Sixties. Hyphen 1(1978)3 p.44 - 49.(Spring, 1-20)
SERRACINO-INGLOTT. P., Maltese Poetry 1960-1970, Poezija No.1, Oct. Socjeta tal-Poezija. 1971.
SERRACINO-INGLOTT, P., (Ed) Linji Godda. K.K.M. N.27/28. 1973.
SERRACINO -INGLOTT, P., (Ed.), Ilħna Mkissra, Pubblikazzjoni Bugelli.1989. pp. 50 -59.
SERRACINO-INGLOTT, P., Senduq ġojjelli l-kliem għalija (Fil-ktejjeb Studji dwar Vetrati Milwiena ). 1998.
SERRACINO-INGLOTT,P., The Essential Achille Mizzi, (Poeżiji maqluba għall-ingliż). Grafika Logika. 2009.
UNIVERSITA’ TA’ MALTA, Fakulta tal-Arti, Journal, Volumes 4-5
UNIVERSITA ESTEDUAL DE LONDRINA, Centro de Letras e Ciencias Humanas, . Boletim. Issues 48 - 51. p10. 2005
UNIVERSITY OF PUERTO RICO. Mayaguez Campus, Faculty of Arts and Sciences, Atenea, p.44. 1993
VASSALLO. K, Mill-Art għas-Sema - (Kitbiet Letterarji Reliġjużi). Dipartiment ta’l-Informazzjoni. 1966.
VASSALLO, K., Vatuum Consortium, jew Il-Poeżija bil-Malti, Ippubblikat mill-awtur. 1968.
VASSALLO, K., Ġħażiż Karmenu, Pubblikazzjoni Gulf. 1982.
VASSALLO,K., Mill-Art għas-Sema. Żewġ Poeti Żgħażagħ Ġodda. 1960
VELLA, J. MRO., L-Għanja tal-Ħajja, Kantata Sekolari, Opus.60. Esegwita fid-29.12.1992.
VELLA. J. MRO., Nisġiet l-Imħabba - Song Cycle Opu. Esegwita 21.10.1999.
VELLA, J. MRO., Kant ta’ Mara. Opus 112. Esegwita Berne, 24.2.2009.
XUEREB. P, Il-Poeżija bil-Malti 1964 - 1974. Bibljografija, Bibljoteka tal-Universitá. 1976.
ZAMMIT MARMARA’. M., Il-ħajja ta’ Karmenu Vassallo. SKS. 2012. pp. 12, 268, 278, 289, 318, 323, 346.
ZARB, T., Il-Poeżija moderna, Studju dwar ‘Ilħna Mkissra’, Grima Publications.
ZARB, T., Ed., Il-Miġra. Antoloġija Kritia ta’ P0eżija Maltija. pp.86, 100, 151, 153, 1195.
ZARB, T., Il-Poeżija Moderna. Studju dwar l-Antoloġija “Ilħna Mkissra”, p.75- 9.85, Grima Publications.
ZARB, T., SCIBERRAS. A., Kritika Prattika, Nebħ Kritiku dwar il-poeżija Maltija ta’ żmienna pp. 2 - 27. 2015.

Biographies

GALEA, M., Dizzjunarju ta’ Kittieba Maltin u Għawdxin, Pubblikazzjoni Bugelli,1995.
PUBBLIKAZZJONI KUNSILL LOKALI ŻABBAR, Cittá Hompesch, 1995.
SCHIAVONE, M.J., / S CERRI .L.J., Maltese Biographies of the Twentieth Century, pin, Pubblikazzjoni Indipendenza.1997.
SCHIAVONE.M.J., Dictionary of Maltese Biographies, Vol. II. pin. Pubblikazzjoni Indipendenza, 2009
SPITERI.C.B., Il-poeta tal-konfront bejn il-bniedem u l-eżistenza tiegħu fl-univers, In-Nazzjoni, 12.1.200

Interviews

AQUILINA, J., Meeting People, Sunday Times, 25.5.1997.
AQUILINA, N.,Tracce dell’ermetismo italiano nella poetica del maltese Achille Mizzi. Dissertation. University of Malta. 1995
AZZOPARDI, M., Enigma Variations, The Malta Independent, 20.1.1994.
BONNICI, O.,/ BUGEJA., N. Intervista ma’ Achille Mizzi, It-Torċa, 15.3.1998.
CORTIS, T., Intervista ma’ Achille Mizzi, Analiżi Vol.6.Nru5/Vol.7.Nru1. Ġunju - Ottubru 1993.
CORTIS.T., Achille Mizzi - awarded the Government Literary Prize for Poetry 2007, Newsletter, Russian Centre for Science and Culture
Newsletter, Russian Centre for Science and CultureDALLI, M., Il-Poeta u l-President, Kullħadd, 8,11,1998.
ELLUL, G., Dwar ‘Taqtir is-Skiet’, Versi (Għaqda Poeti) 1995 (1).
FALZON, P., Minn fomm il-kittieb - Achille Mizzi, Letteratura, Il-Mument, 14.6.87.
GUILLAUMIER. J., Eklissi Perpetwi. It-Torċa, Kultura, 9.12.2007K.B., (KARM. BONAVIA), L-Għar ta’l-Enimmi, Il-Ħaddiem, 10.10.67.
MALLIA, A., Eks Kollegi, The Customs Journal, No.73, March 2012
MASSA, A., Letteratura u Kommunikazzjoni, Kif Jaħsbuha (4), Il-Ħajja 1.5.1981.
MASSA, A., Fehmiet Kontemporanji (5), Il-Ħajja, 18.5.1979.
MICALLEF, B., Il-verita’ mġarrba, Il-Mument, 3.4.1994.
SAMMUT, M., Poeta tal-Bniedem u tal-Kożmos, Kullħadd, 19.2.95.
SAMMUT, M., Essenzjalment Bniedem, Kullħadd, 25.2.1995.
SAMMUT. P.J., http://patrickjsammut.blogspot.com/2013/09/intervista-mal-poeta-achille-mizzi.html)
SAMMUT. P.J., patrickjsammut.blogspot.com/2011/09./ intervista ma’ Mark Sammut, iben Frans.
PBS Ltd., It-Triq tal-Qawmien. 1996
SCERRI, L.J., The Poetry of Achille Mizzi, (Review of Bernard Micallef’s book about A.M), The Sunday Times, 27.10.1996.

Critical Reviews

Joe Saliba - ULURU- Poeżiji. 1997 - 2008, It-Torca, 6.12. 2009,.
Suwed Ulied il-Lejl - L-Ewwel Ktieb. Ġorġa - Apprezzament - Collage Kotba, Il-Mument, 7.10.2007.
Suwed Ulied il-Lejl - It-Tieni Ktieb, Tumas - Apprezzament - Collage Kotba, Il-Mument, 27.7.2008.
Ħbula Stirati. Ġabra ta’ Poeżiji minn M.Vella, A.Vella Gera, K. Saliba, A. Cassar, Ċ.Grima 2007, Apprezzament, Collage Kotba, Il-Mument, 26.8.2007
Poeżiji Miġbura ta’ Ġużè Chetcuti, Il-Ġens, 21.7.2000.
A Poem of the Great Siege (Reċensjoni dwar “Invocazione a Malta” ), The Sunday Times. 8.1
Ġużè Chetcuti Jarġa’ Jagħmilha (Dwar “Antoloġija ta’ Proża Maltija” ), Il-Ġens, 22.12.2000
L-Edukazzjoni f’Ħaż-Żabbar “Citta’ Hompesch”, Diċembru 2000.
Żabbar - A Living History - Biographical Sketches of Prominent Personalities, 2000.
A Cultural Pilgrimage to Moscow, The Sunday Times, 7.1. 2001.
Louis Briffa - Bil-Varloppa, Poeżiji, Il-Poeżija tal-Imhabba, ta’ Louis Briffa, Intensitá u Suggestjoni. pp. 391 - 396, 2006.
Oċegħanja , Ġabra ta’ Poeżiji mill-Awstralja, Il-Mument, 9.9.2001.
Gabriele Rossetti in Malta, The Sunday Times, 16.9.2001.
On translating Pushkin into Maltese - A Journey Through the Centuries - Historical Discoveries in Russo-Maltese Relations, Dr E. Zolina
Tislima b’Ġieħ il-Professur Ġużè Aquilina (1911 - 1997) Diskors stampat, 16.8.1997. (Comp. & Ed). 2002.
Dun Karm - Kif Narah Jiena, Il-Malti - It-Tielet u r-Raba’ ktieb, 1986.
Achille Mizzi Jikteb fuq il-Poeżija”Moderna”, l -orizzont, 21.2.1967.
Il-Poeżija fis-Soċjetá Moderna, L-Orizzont, 11.4.1967.
Walt Whitman, Il-Profeta tal-Ispirtu Amerikan, l-orizzont, 4.5.1965.
“Il-Poeżija Maltija wara Dun Karm”, Diskors mogħti f’Jum Dun Karm, fil-Palazz ta’ Sant’ Anton 23 .10.2014.