Poeżija u Informazzjoni - Poetry & Information
RSS icon Home icon
 • Rivisti u Ġurnali (Press)

  ATTARD, J., Il-Mara fil-poeżija ta’ Achille Mizzi , Analiżi, Vol.8, Nru 5. April-Mejju 1995.

  AZZOPARDI, M., Fl-Għar tal-Enimmi , l-orizzont, 29.9.1967.

  BERLINER MORGENPOST, Literatur aus Malta, Berlin , 1.9.1989.

  BORG. Ġ., L-Aspett Reliġjuż fil-ktieb ta’ Achille Mizzi “Eklissi Perpetwi”, Collage Letteratura, Il-Mument, 20.1.2008

  BORG. Ġ., Kalendarju Museumin, Marzu-April 2016. Kitba kritika dwar il-poeżija “Dija”.

  BORG. Ġ., L-Aspett Reliġjuż fil-ktieb ta’ Achille Mizzi “Eklissi Perpetwi”, Leħen is-Sewwa, 19.1.2008

  BORG.J.,  The Essential Achille Mizzi. Leħen is-Sewwa. 24.4.2010

  BRIFFA. L., Tad-Demm u l-Laħam. Letteratura, It-Torċa, 10.2.2008.

  BUGEJA. N., The intrepid work of late style, The Times, Weekender , 3.5.2008

  CACHIA, L., Rokna għall-Ilsien Malti - Akille Mizzi , Leħen is-Sewwa, 9.1.1999.

  CACHIA, P., L-Għar ta’l-Enimmi, Il-Berqa, 29.9.1967.

  CALLEJA, S., Potenzjalitajiet poetiċi Maltin, In-Nazzjon Tagħna, 14.6.1988.

  CASSAR, A., F‘l-orizzont’ twieled il-Moviment Qawmien Letterarju, L-Orizzont, 16.11.2002.

  CORTIS, T., Ħakeldama . Analiżi tal-poeżija, Kana. Ġunju. 1991.

  CORTIS, T., Sub Specie Aeternitatis . Analiżi tal-poeżija, Analiżi Vol.8 Nru 4 Marzu 1995.

  CUTAJAR, D., Verse from 6 Maltese poets , Limestone 84, Times of Malta , 10.6.1978.

  CUTAJAR, D., Il-Kantiku tad-Demm, The Times, 18.6. 1980.

  DEBONO, M., “The Essential Achille Mizzi” - The poetry of the harlequin’s anxious heart. The Independent on Sunday,  11.4. 2010.

  DER TAGESSPIEGEL/FEUILLETON, Biennale sur maltesichen Literatur, 1.9.1989.

  DER TAGESSPIEGEL. Identitat uber die Sprache, 7.9.1989.

  ELLUL-VINCENTI, N., Achille Mizzi: A Maltese volcano, Times of Malta, 12.2.1994.

  ELLUL-VINCENTI, N., Metafiżika ta’ Achille Mizzi, l-orizzont 11.2.1995.

  ELLUL-VINCENTI, N., Metafiżika ta’ Achille Mizzi , Analiżi Vol.8, Nru 5, April - Mejju 1995.

  ELLUL-VINCENTI, N., Alphabet of molten metal engraved upon the earth, The Times , 24.11.1998.

  ELLUL-VINCENTI, N., Varloppa Jien, Il -Mument, 17.1.1999.

  ELLUL-VINCENTI, N., Il-Kantiku tad-Demm - Reċensjoni, Il-Malti Jannar / Diċembru 1980.

  ELLUL-VINCENTI. N., Eclipses with a view,The Sunday Times, 4.11.20007.

  FELICE PACE, J., Il-poeta tal-kosmos, Il- Ġens, 5.8.1988.

  FENECH, V., Poetry of high seriousness, Malta News, 7.10.1967.

  FLORES, C., F’ibħra ġodda, It-Torċa, 8.10.1967.

  FLORES, C., Sejħa li trid titwieġeb, It-Torċa, 11.7.1971.

  FLORES. C., Il-konsistenza fil-poeżija ta’ Achille Mizzi, Letteratura, L-Orizzont . 5.12.2007.

  FRIGGIERI, J., Il-liturġija tal-Kelma - Opinjoni, Il-Ħajja, 4.2.1994.

  FRIGGIERI, O., Poeżija moderna ta’ żmienna ‘l-orizzont’, 29 ta’ Awissu 1967. .

  FRIGGIERI, O., Fehmiet kontemporanji (2), Intervista ma’ Oliver Friggieri, Il-Ħajja 16.2.1979.

  GALEA, M., Re. Bernard Micallef’s “Achille Mizzi”, Malta Independent, 3.11.1996.

  GRIMA. A., Balzmatur f’idejn il-Falkun, Illum, 16.3.2008

  ĦOLQA BEJNIETNA. Parroċċa Sant Anna. Wied il-Għajn. Nru 288. Ħarġa Festa 2016. Nru 288.  Innu lil Sant’ Anna, Minn A.M.  p.22.

  MALLIA. R., A new chapter in Maltese verse, The Times, 9.3.2010

  MASSA, A., Ktieb ġdid tal-poeżija. Il-Kantiku tad-Demm, Il-Ħajja, 23.5.1980.

  MICALLEF, B., Il- Verita’ Mġarrba - Il-poeżiji ta’ A.M, Il-Mument, 3.4.1994.

  MICALLEF, B., “The Essential Achille Mizzi”, selected, translated and introduced by Peter Serracino Inglott - a case for performative translation, Symposia Melitensia, University of Malta Junior College, Number 7, Ed. Joe Zammit Ciantar. Malta 2011.

  LIBRARY OF CONGRESS CATALOGUE, Achille Mizzi -Poeżiji Miġbura, 1963 - 1989.

  MONTFORT, A., Taqliba fil-Letteratura Maltija, l-orizzont, 17.1.1967.

  P.B.S. Ltd 1996, Adrian Stivala (Ed.) It-Triq tal-Qawmien, Publishers Enerprises Group, PEG.

  RUSSIAN CENTRE FOR SCIENCE AND CULTURE. Pushkin’s Page. Newsletter, Nov/Dec 1999.

  SCIBERRAS, A., The Essential Achille Mizzi. It-Torċa, 2.5.2010.

  SAMMUT, F., New directions in Maltese Poetry, Hyphen Vol III No2, 1982.

  SAMMUT, P., Il-Poeta Achille Mizzi, Fokus, Il-Mument , 25.6.2000.

  SAMMUT, P. The Essential Achille Mizzi. Collage Il-Mument. 4.4.2010.

  SCERRI, L., The poetry of Achille Mizzi (Re. Bernard Micallef’s “Achille Mizzi”), The Sunday Times, 27.10.1996.

  SERRACINO-INGLOTT, P., Il-Polz, Nru 23, In-Nazzjon Tagħna. 18.6.73.

  SERRACINO-INGLOTT, P., L-antoloġija ‘Ilħna Mkissra’: dwar il-poeti , Analiżi, Vol.3.  Nru 5.  Mejju-Ġunju 1990.

  SERRACINO-INGLOTT, P., L-aqwa ktieb fuq il-poeżija s’issa: dwar “Linji Ġodda”, Il-Mument, 25.11.1973.

  SANT, A., L-Aħħar Tmint Ijiem, Torċa, 4.4.1999.

  STIVALA, A., The mystic and the man, Weekend Chronicle, 11.6.1988.

  SULLIVAN, V., Maltese Literature is an open book, The Malta Independent, 22.5.1994.

  N.N.,  Arizona, Analiżi, Vol.6, Nru3, Frar-Marzu 1993.

  N.N., Presentation on Maltese writer at Harvard. Sunday Times, June 1, 2003.

  VELLA, F.,  Jien nikteb il-poeżija. Kobor il-Malti Prt. 17. It-Torċa 31.8.2014

  VOLKSBLATT, Biennale kleinerer Sprachen, 1.9.1989.

  XUEREB, C., Poetry and Music, The Sunday Times, 24.10.1999.

  XUEREB, P., Images and Words, The Sunday Times of Malta , 8.10.1967.

  XUEREB, P., Mystic pillars and mimic men, Re.Limestone 84, Sunday Times of Malta ,11.6.78 .

  XUEREB, P., A fearful joy, The Sunday Times, 6.7.1980.

  XUEREB, P., The universe made words, The Sunday Times, 2.10.1994.

  XUEREB, P., Astonishing achievement, The Sunday Times, 27.9.1998.

  XUEREB, P.,  A Remarkable Collection, The Sunday Times, 21.3.2010.

  ZARB, T., Achille Mizzi, poeta poeta, L-Orizzont, 12.2.1994.

  ZARB.T., It-tifel li xtaq li baqa’ hemm, Letteratura, Il-Mument , 18.5.2008