Poeżija u Informazzjoni - Poetry & Information
RSS icon Home icon
 • Studji (Reċensjonijiet)

  • Joe Saliba - ULURU- Poeżiji. 1997 - 2008, It-Torca, 6.12. 2009,.
  • Suwed Ulied il-Lejl - L-Ewwel Ktieb. Ġorġa - Apprezzament - Collage Kotba, Il-Mument, 7.10.2007.
  • Suwed Ulied il-Lejl - It-Tieni Ktieb, Tumas - Apprezzament - Collage Kotba, Il-Mument, 27.7.2008.
  • Ħbula Stirati. Ġabra ta’ Poeżiji minn M.Vella, A.Vella Gera, K. Saliba, A. Cassar, Ċ.Grima 2007, Apprezzament, Collage Kotba, Il-Mument, 26.8.2007
  • Poeżiji Miġbura ta’ Ġużè Chetcuti, Il-Ġens, 21.7.2000.
  • A Poem of the Great Siege (Reċensjoni dwar “Invocazione a Malta” ), The Sunday Times. 8.1
  • Ġużè Chetcuti Jarġa’ Jagħmilha (Dwar “Antoloġija ta’ Proża Maltija” ), Il-Ġens, 22.12.2000
  • L-Edukazzjoni f’Ħaż-Żabbar “Citta’ Hompesch”, Diċembru 2000.
  • Żabbar - A Living History - Biographical Sketches of Prominent Personalities, 2000.
  • A Cultural Pilgrimage to Moscow, The Sunday Times, 7.1. 2001.
  • Louis Briffa - Bil-Varloppa, Poeżiji, Il-Poeżija tal-Imhabba, ta’ Louis Briffa, Intensitá u Suggestjoni. pp. 391 - 396, 2006.
  • Oċegħanja , Ġabra ta’ Poeżiji mill-Awstralja, Il-Mument, 9.9.2001.
  • Gabriele Rossetti in Malta, The Sunday Times, 16.9.2001.
  • On translating Pushkin into Maltese - A Journey Through the Centuries - Historical Discoveries in Russo-Maltese Relations, Dr E. Zolina
  • Tislima b’Ġieħ il-Professur Ġużè Aquilina (1911 - 1997) Diskors stampat, 16.8.1997. (Comp. & Ed). 2002.
  • Dun Karm - Kif Narah Jiena, Il-Malti - It-Tielet u r-Raba’ ktieb, 1986.
  • Achille Mizzi Jikteb fuq il-Poeżija”Moderna”, l -orizzont, 21.2.1967.
  • Il-Poeżija fis-Soċjetá Moderna, L-Orizzont, 11.4.1967.
  • Walt Whitman, Il-Profeta tal-Ispirtu Amerikan, l-orizzont, 4.5.1965.
  • “Il-Poeżija Maltija wara Dun Karm”, Diskors mogħti f’Jum Dun Karm, fil-Palazz ta’ Sant’ Anton 23 .10.2014.