Poeżija u Informazzjoni - Poetry & Information
RSS icon Home icon
 • Intervisti (Interviews)

  AQUILINA, J., Meeting People, Sunday Times, 25.5.1997.

  AQUILINA, N.,Tracce  dell’ermetismo italiano nella poetica del maltese Achille Mizzi. Dissertation. University of Malta. 1995

  AZZOPARDI, M., Enigma Variations, The Malta Independent, 20.1.1994.

  BONNICI, O.,/ BUGEJA., N. Intervista ma’ Achille Mizzi, It-Torċa, 15.3.1998.

  CORTIS, T., Intervista ma’ Achille Mizzi, Analiżi Vol.6.Nru5/Vol.7.Nru1. Ġunju - Ottubru 1993.

  CORTIS.T., Achille Mizzi - awarded the Government Literary Prize for Poetry 2007, Newsletter, Russian Centre for Science and Culture

  Newsletter, Russian Centre for Science and CultureDALLI, M., Il-Poeta u l-President, Kullħadd, 8,11,1998.

  ELLUL, G., Dwar ‘Taqtir is-Skiet’, Versi (Għaqda Poeti) 1995 (1).

  FALZON, P., Minn fomm il-kittieb - Achille Mizzi, Letteratura, Il-Mument, 14.6.87.

  GUILLAUMIER. J., Eklissi Perpetwi. It-Torċa, Kultura, 9.12.2007K.B., (KARM. BONAVIA), L-Għar ta’l-Enimmi, Il-Ħaddiem, 10.10.67.

  MALLIA, A., Eks Kollegi, The Customs Journal, No.73, March 2012

  MASSA, A.,  Letteratura u Kommunikazzjoni, Kif Jaħsbuha (4), Il-Ħajja 1.5.1981.

  MASSA, A., Fehmiet Kontemporanji (5), Il-Ħajja, 18.5.1979.

  MICALLEF, B., Il-verita’ mġarrba, Il-Mument, 3.4.1994.

  SAMMUT, M., Poeta tal-Bniedem u tal-Kożmos, Kullħadd, 19.2.95.

  SAMMUT, M., Essenzjalment Bniedem, Kullħadd, 25.2.1995.

  SAMMUT. P.J., http://patrickjsammut.blogspot.com/2013/09/intervista-mal-poeta-achille-mizzi.html)

  SAMMUT. P.J., patrickjsammut.blogspot.com/2011/09.intervista ma’ Mark Sammut, iben Frans.

  PBS Ltd., It-Triq tal-Qawmien. 1996

  SCERRI, L.J., The Poetry of Achille Mizzi, (Review of Bernard Micallef’s book about A.M), The Sunday Times, 27.10.1996.