Poeżija u Informazzjoni - Poetry & Information
RSS icon Home icon
 • Kotba (Books)

  • AQUILINA, J., Il-Muża Maltija, Antoloġija ta’ Poeti Maltin, A. C., Aquilina & Co. 1964.
  • AQUILINA, J., Studju Kritiku (F’ L-Għar tal-Enimmi ). 1967.
  • AQUILINA, N., Tracce dell’ermetismo italiano nella poetica del maltese Achille Mizzi (Teżi - Għadha mhix ippubblikata), L-Universitá ta’ Malta. 1995.
  • ARLT, W., (et al.), Malet, Literatur aus Malta . 1989.
  • ATTARD, J., Temi eżistenzjali fil-poeżija, (Kungress - Ir-rabta bejn l-awtur u s-soċjetá), Għaqda tal-Malti (Universitá). 1993.
  • ATTARD, J., L-Estetika Maltija , Antoloġija Kritika, Mireva Publications. 1997.
  • ATTARD.J., Storja tal-Estetika Letterarja Maltija. pp.163, 178,188,189,199,. Mlata University Press, 2011.
  • AYALON, D / SHARON, M., Studies in Islamic history and civilisation - in honour of Professor David Ayalon. p302. 1986, AZZOPARDI, M., (Ed), Malta - The New Poetry, Klabb Kotba Maltin. 1971.
  • AZZOPARDI, (et al)., Mas-Sejħa tat-Tnabar, Klabb Kotba Maltin, No2. 1971. pp. 55 -76.
  • AZZOPARDI, M., Linji Ġodda - Kummentarju, Hyphen, Vol. IV, No.2. 1984.
  • AZZOPARDI, M. / FRIGGIERI, O., L-Antoloġija tan-Natura, Poeżija u Proża,  pp. 219 - 226. Segretarjat għall-Ambjent. Publishers Enterprises Group (PEG). 1995.
  • BALDACCHINO. D., L-Arketipi fil-Poeżija ta’ Achille Mizzi. Teżi għall-M.A.,  L-Universita’ ta’ Malta,  2014.
  • BEJN ĦALTEJN, Antoloġija, Matsec, L-Universita ta’ Malta,  p21. 2011
  • BORG. Ġ., Kalendarju Museumin. Studju kritiku fuq il-poeżija “DIJA” Marzu - April 2016. p.109
  • BORG, N., Il-Kriżi tal-Identitá fil-Poeżija mis-Snin Sittin ‘l Hawn, Leħen il-Malti, Għadd 29.1993,.p.p.3,7,8,9.
  • BOSWELL. D. M., / BEELEY. B. W., Malta , Eight Maltese poets. 1998. p.173.
  • BOSWORTH. C, E. The Encyclopedia of Islam , 1991. p.302
  • BRIFFA, C., Poeta tas-Sengħa, Agius & Agius. 1994.
  • BRIFFA, C., Lingwa u Stil 1994.p.8, p9.
  • BRIFFA, C., Travelling between shadows. Social Comedy & Narrative in Mario Azzopardi. p.105.  2007.
  • BRIFFA, C., This Fair Land. An Anthology of Maltese Literature. pp. 242, 244., 2014.
  • BRIFFA, C., New Wave Literature in Malta . The Movement for its Promotion in the Sixties. pp. 25, 29, 32, 2007.
  • BUCHANAN-BROWN. J., Cassell’s encyclopedia of world literature. Vol.2, 1973. p. 373.
  • BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES. UNIV. OF LONDON Vol. 29, p399, 1966
  • CACHIA, F., Global diplomacy reflected in Malta: a decade of decisive development in international affairs (1993 - 2003). 2004. pp. 553, 602, 813.
  • CASSAR, A., “Ħajti: Mhux kollha ward u żahar” , SKS, 2010
  • CASSOLA, A., Il-Maltin Kontemporanji, (Traduzzjonijiet) Les Dauphins. 1985.
  • CASSOLA, A (et al.)., Qawsalla, Antoloġija ta’ Letteratura Maltija, L-Universita’ ta’ Malta . 1990. pp. 136, 202.
  • CHETCUTI, Ġ., Stilistika Maltija u Movimenti Letterarji , Klabb Kotba Maltin. 1985.
  • CHETCUTI, Ġ., Ħbiebi l-awturi Maltin, Ġrajja awtobijografika fuq il-Letteratura Maltija, Publishers Enterprises Group (PEG). 1998.
  • CHETCUTI, Ġ., Kittieba Ħbiebi, Ġrajja Awtobijografika tal-Letteratura Maltija, Sensiela Kotba Soċjalisti. 2002. CRITICA LETTERARIA , Volume 6, Publisher L. Loffredo., 1978 CORTIS, T. (Ed.) Antoloġija ta’ Versi Patrijottici, Dipartiment tal-Informazzjoni. 1989.
  • CORTIS, T., (Ed.) Antoloġija ta’ Versi Patrijottiċi pp.163, 164., 1989
  • CORTIS, T., (Ed.) Letteratura, Antoloġija, Ministeru tal-Edukazzjoni . 1992. DIPARTIMENT TAL-EDUKAZZJONI, Literature, Form 3 (Il-Poeżija Venezja) .
  • DURHAM UNIVERSITY JOURNAL: History. 1985. p. 133 FENECH, V., (Guest Editor), Poet ( India ), (Translations into English). 1968.
  • FRIGGIERI, O., Il-Kantiku tad-Demm (Studju Kritiku), A.C. Aquilina & Co. 1967.
  • FRIGGIERI, O., Ir-Ruħ fil-Kelma, Studji Kritiċi, Klabb Kotba Maltin Nru 25. 1976,
  • FRIGGIERI, O., Fl-Għarbiel, Vers u 8 poeżiji analizzati. 1973.
  • FRIGGIERI, O., Kittieba ta’ Żmienna, Studji Kritiċi . Lux Press.
  • FRIGGIERI, O., Saġġi Kritiċi, Attitudnijiet Sesswali fil-Poeżija Maltija, A.C. Aquilina & Co. 1979,
  • FRIGGIERI, O., Il-Poeti Moderni Maltin: Tradizzjoni, Żvantaġġ Storiku u Bidla mill-Qiegħ. Hyphen 2 (1981)6 (256-262)
  • FRIGGIERI, O., (Ed.). Crosswinds , An anthology of post-war Maltese poetry, Wilfion Books, Publishers. 1980.
  • FRIGGIERI, O., Malta and the poetics of national awareness: A brief account of Maltese poetry, Scripta Mediterranea. Vol.V. 1984.
  • FRIGGIERI, O., Taqtir is-Skiet (Studju Kritiku), Bugelli Publications. 1987.
  • FRIGGIERI, O., (Ed.), Ħodon Qronfol, Antoloġija ta’ Poeżija Maltija, Mireva Publications. 1990. pp. 49, 162, 236, 240, .
  • FRIGGIERI, O., L-Istudji Kritiċi Miġbura - Achille Mizzi - Il-Mixja Poetika, Vol. I, Malta University Services. 1991.
  • FRIGGIERI, O., Achille Mizzi - Poeżiji - Il-Mixja Poetika ta’ Achille Mizzi (1963 - 1989) (Studju Kritiku) Mireva Publications. 1993.
  • FRIGGIERI, O., Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji, Publishers Enterprises Group. 1996.
  • FRIGGIERI, O., (Ed.) Il-Poeżija Maltija, Antoloġija , Malta University Publishers. 1996.
  • FRIGGIERI, O., Studju dwar ‘Vetrati Milwiena’ - 1998 (Fil-ktejjeb Studji dwar Vetrati Milwiena ). 1998.
  • FRIGGIERI, O., Il-Poeżija Maltija tat-Tieni Nofs tas-Seklu Għoxrin: Riflessjonijiet dwar temi ewlenin. Hyġjen 6 (1990) 4 (179-189).
  • FRIGGIERI, O., Environmental Elements in Maltese Literature. The example of Dun Karm, Malta’s National Poet - Literature of Nature, an international sourcebook - Patrick . D. Murphy, Terry Gifford, Katsumori Yamezato. 1998.
  • FRIGGIERI, O.;  Studju dwar “Vetrati Milwiena”,Problemi ta’ Llum, p.17., Jannar, 1999.
  • FRIGGIERI, O., L-Istorja tal-Poeżija Maltiija, Journalo of Maltese studies , 25-26 (1994 -1995) (122-145)
  • FRIGGIERI, O., L-Istorja tal-Poeżija Maltiija, pin, Pubblikazzjoni Indipendenza. 2001.
  • GOODWIN, K.L. National Identity: papersdelivered at Commonwealth Literature and Language Studies. 1970. p. 106.
  • GRECH, R., Il-vjaġġ,it-tbatija u l-mewt fil-poeżija tas-sittinijiet. Leħen il-Malti Sena LXII 1993. Għadd29. p.p.15,17,19.
  • GRIMA, A., / SCHEMBRI, K., (Ed.) Id-Demm Nieżel bħax-Xita, Pubbl. Edizzjoni SKARTA. 2009.
  • HALL. C., Biography & Autobiography. Little mother of Russia: a biography of Empress Marie Fedeorovna, 1847 - 1928, p.xi. 2001
  • Ilsien Qadim f’Millennju Ġdid, Għeluq: Il-Kelma tal-President Achille Mizzi, Pubblikazzjoni tal-Akkademja tal-Malti. 2000.
  • LICARI, A., et al., Souffles No 184 (Translations into French).
  • LONDRINA STATE UNIVERSITY, Centro de Letras e Ciencias Humanas, Boletim, Issues 48-51, p.10, 2005.
  • MALLIA, F., Il-Kultura Maltija, pp. 204., Klabb Kotba Maltin,  Nru 250. 2012,
  • MALLIA, C., Antologio de Maltaj Poetoj, Żabbar (Malto), Zagreb (Jugoslavio) (Traduzzjonijiet għall-Esperanto). 1985.
  • MALLIA, G., (Ed). Dwal Taħt l-Imrieżaq. 1977,
  • MALTA UNIVERSITY, Journal, Faculty of Arts, Volumes 4 - 5, 1969.p.19.
  • MALTA YEAR BOOK, Page 353, History. 1984
  • MASSA , D., (Ed), Limestone 84, Antoloġija, (Traduzzjonijiet għall-Ingliż). 1978.
  • MASSA , D., PSI Kingmaker. Life, thought and adventures of Peter Serracino Inglott., p.p. 643, 833, 835. 2013.
  • MELBOURNE UNIVERSITY. Milla wa-milla, Australian National Society for the Study of the History of Religions, p 43, 1973 .
  • MICALLEF, B., Achille Mizzi, Studji, Colour Image. 1996.
  • MICALLEF, B. . Is-Sinifikat u t-Tifsira f’Achille Mizzi (Fil-ktejjeb Studji dwar Vetrati Milwiena). 1998.
  • MICALLEF, B., Achille Mizzi - A Phenomenological Hermeneutics of Christian Narrative (Paper presented at Harvard University ) Analecta Husserliana, Kluwe Academic Publishers. 2003,
  • MICALLEF, B., Dwelling in a  Creative Endeavour. Internet PDF
  • MIFSUD CHIRCOP, Ġ., Qawsalla, Referenza għall-Kuntest , Publishers Enterprises Ltd (PEG). 1995.
  • MIFSUD BONNICI, U..  Konvinzjoni u Esperjenza. pp. 258, 251, 421, 633,842, 843, 941, 965, 1092, 1100, 1130. 2015.
  • MINISTRY OF EDUCATION, Awturi u Letteratura/Authors and Literature, Malta 1970 - 1980, Mediterranean Conference Centre 13.4.1981.
  • MURPHY.P.D., GIFFORD.T.,YAMATAZO. K., - Literary Criticism -1998
  • NARASIMAIAH, C.D., Awakened Conscience: Studies in Commonwealth literature, 1978.
  • MURPHY. P.P., GIFFORD, T., YAMAZATO,K., Literature of nature: an international sourcebook. p.212. 1998
  • MID-MED BANK., 10th Anniversary Publication, Din hija Malta - This is Malta, 1985
  • MYSORE UNIVERSITY, Literary half-yearly, Vol. 22. Item notes: v. 22 -p.141. 1981.
  • NARASIMHAIAH. C.D., Awakened Conscience: Studies in Commonwealth literature. Literature of nature: an international sourcebook - Page 212. 1978.
  • NATUROPA, Issue 19; Issue 103, European Information Centre for Nature Conservation, p.54. 2005
  • NIVEN. A., The Commonwealth writer overseas: themes of exile and expatriation. p.73. 1976 .
  • PORTELLI. T., (Ed.) Tangerine Sky. Poems from Malta. 2016
  • PELLEGRINI, V.M., Orizzonte senza fine, Antologia di poeti Maltesi, Edizione Isola (Traduzzjonijiet għat-Taljan). 1975.
  • P.B.S. It-Triq tal-Qawmien, (Tletin sena wara l-polemika ta’ “Il-Moviment Qawmien Letterarju”).  It-test ta’ sensiela ta’ dokumntarji. p.p. 6, 8, 11, 62, 63 69, 75, 82, 99, 120,121,. 1196.
  • PHILLIPPS-UNIVERSITAT MARBURG.Official organ of the University, Volume 17, Issues 1-3. p. 25. 1995.
  • PUERTO RICO UNIVERSITY, (Mayagüez Campus). Faculty of Arts and Sciences, Atenea, Volumes 13 - 17, p.144.
  • REVISTA UNIMAR: ORGAO OFICIAL DA UNIVERSIDADE… Vol. 17, Issues 1-3. p.25. 1995
  • RICHARDS, D., The art of winning commitment: 10 ways leaders can engage minds… 2004
  • RUGGIER, J.M., Lamplighter most gracious. Collected Poems and Selected Prose 1972 - 2009. p.99, p.105.
  • ROMBI, B., Innocente nostalgia e istanze etiche  della poesia maltese. Journal of Maltese Studies   25-26 (1994-1995) (107-121)
  • ROSSKEEN GIBB, H.A., KRAMERS.J.H., The Encyclopedia of Islam. Volume 6, Parts 99 - 106 - p.302 1954.
  • SALIBA, C.D., Lehma 75 Fehma p. 267 - 278. 2010
  • SALIBA, C.D, Suċċessinu 2. p.p. 39, 114, 165, 170,. 2012,
  • SAMMUT, F., New directions in Maltese Poetry. Hyphen, Vol. VIII No. 2, 1982.
  • SAMMUT, P., Tieqa fuq Kittieba Maltin. De La Salle Brothers Publications (c), 2003.
  • SAMMUT, F., New Diretions in Maltese Poetry. Hyphen. 3 (1982)2 (37-51)
  • SAMMUT, S., Leħen il-Malti - Il-Poeżija tas-Sittinijiet. Is-Sena LX1991. Għadd 27. p.32.
  • SANGUY, P., (Dir) 2001. Le Jardin d’Essai, Ecriture Contemporaines No.21/22. The Institute of Maltese Culture.
  • SCIBERRAS, L., VELLA, M., Wara r-Repubblika: versi p.21. 1979
  • SCRIPTA MEDITERRANEA; Bulletin of the Society for…., Volumes 4-11, p.41. Society for Mediterranean Studies (Toronto, Ont.). - History, 1983.
  • SERRACINO-INGLOTT.P., Maltese Literature in the Sixties. Hyphen 1(1978)3  p.44 - 49.(Spring, 1-20)
  • SERRACINO-INGLOTT. P., Maltese Poetry 1960-1970, Poezija No.1, Oct. Socjeta tal-Poezija. 1971.
  • SERRACINO-INGLOTT, P., (Ed) Linji Godda. K.K.M. N.27/28. 1973.
  • SERRACINO -INGLOTT, P., (Ed.), Ilħna Mkissra, Pubblikazzjoni Bugelli.1989. pp. 50 -59.
  • SERRACINO-INGLOTT, P., Senduq ġojjelli l-kliem għalija (Fil-ktejjeb Studji dwar Vetrati Milwiena ). 1998.
  • SERRACINO-INGLOTT,P., The Essential Achille Mizzi, (Poeżiji maqluba għall-ingliż). Grafika Logika. 2009.
  • UNIVERSITA’ TA’ MALTA, Fakulta tal-Arti, Journal, Volumes 4-5
  • UNIVERSITA ESTEDUAL DE LONDRINA, Centro de Letras e Ciencias Humanas, . Boletim. Issues 48 - 51. p10. 2005
  • UNIVERSITY OF PUERTO RICO. Mayaguez Campus, Faculty of Arts and Sciences, Atenea, p.44. 1993
  • VASSALLO. K, Mill-Art għas-Sema - (Kitbiet Letterarji Reliġjużi). Dipartiment ta’l-Informazzjoni. 1966.
  • VASSALLO, K., Vatuum Consortium, jew Il-Poeżija bil-Malti, Ippubblikat mill-awtur. 1968.
  • VASSALLO, K., Ġħażiż Karmenu, Pubblikazzjoni Gulf. 1982.
  • VASSALLO,K., Mill-Art għas-Sema. Żewġ Poeti Żgħażagħ Ġodda. 1960
  • VELLA, J. MRO., L-Għanja tal-Ħajja, Kantata Sekolari, Opus.60. Esegwita fid-29.12.1992.
  • VELLA. J. MRO., Nisġiet l-Imħabba - Song Cycle Opu. Esegwita 21.10.1999.
  • VELLA, J. MRO., Kant ta’ Mara. Opus 112. Esegwita Berne, 24.2.2009.
  • XUEREB. P, Il-Poeżija bil-Malti 1964 - 1974. Bibljografija, Bibljoteka tal-Universitá. 1976.
  • ZAMMIT MARMARA’. M., Il-ħajja ta’ Karmenu Vassallo. SKS. 2012. pp. 12, 268, 278, 289, 318, 323, 346.
  • ZARB, T., Il-Poeżija moderna, Studju dwar ‘Ilħna Mkissra’, Grima Publications.
  • ZARB, T.,  Ed., Il-Miġra. Antoloġija Kritia ta’ P0eżija Maltija. pp.86, 100, 151, 153, 1195.
  • ZARB, T., Il-Poeżija Moderna. Studju dwar l-Antoloġija “Ilħna Mkissra”, p.75- 9.85, Grima Publications
  • ZARB, T., SCIBERRAS. A., Kritika Prattika, Nebħ Kritiku dwar il-poeżija Maltija ta’ żmienna pp. 2 - 27. 2015