Poeżija u Informazzjoni - Poetry & Information
RSS icon Home icon
 • Il-Kantiku tad-Demm (The Canticle of Blood)

  Posted on March 29th, 2009 Admin No comments

  Id-demm
  fih intensita`
  ta’ xmux tal-kobalt
  jinstaħqu ġo mehrież bla qisien.

  Id-demm fih globi u qmura
  jitgħawmu fil-ħmura ta’ baħar mielaħ,
  baħar primordjali.
  Id-demm agħma u trux
  Iħoss il-waqt tal-verita`
  ta’ grillu kkargat.
  Id-demm iħoss il-periklu
  ta’ qrun barri ttemprat.
  L-ilsien ma jfissirx
  xi jħossu x-xufftejn jirtogħdu
  fuq xagħar il-għajnejn f’bewsa fietla
  ta’ bufula titħarrek
  imma d-demm iħoss u jaf.
  Fid-demm jintirtu ż-żrieragħ tal-bniedem.
  Fid-demm in-nida u l-ħalib,
  fid-demm in-nar
  u n-nar fid-demm.
  Fid-demm iċ-ċwievet li jiftħu kull bieb.
  Fid-demm il-frak tal-mużajk.
  Fid-demm l-uħux u l-allat.
  Fid-demm l-imgħoddi u li ġej.
  Fid-demm is-sejħa tat-tnabar
  mid-diwi ta’ l-ibgħad żminijiet.
  Fid-demm immansata
  hemm il-berqa għammiexa
  ta’ l-għarfien ta’ l-ispirtu mnebbaħ.
  Fid-demm hemm it-twaħwiħa mmutata
  ta’ sisien l-iġbla jdoqqu daqq elettroniku
  ta’ ċimblu l-granit.
  Is-silenzju ta’ l-ibħra għammiexa
  hemm fid-demm,
  il-malizzja ta’ l-ibħra jitnaffru
  taħt il-madmad tar-riħ.
  Ħelu tamal id-demm merdugħ
  mill-fomm mitbuq fil-vendetta.
  Id-demm it-trofew
  li għalih tinkileb it-tajra tal-priża.
  Fid-demm id-dehxa
  tal-bewsa tal-Mulej taħt is-siġra tat-toffieħ.
  Ma fihx loġika d-demm;
  id-demm bħall-kokka
  li ssib triqitha fid-dlam.

  Blood
  has in it the intensity
  of cobalt suns
  crushed in measureless crucibles.

  Blood has in it globules and moons
  bathed in a red salty sea:
  a primeval ocean.
  Blood blind and deaf
  apprehends the moment of truth
  in a trigger about to be pressed.
  Blood senses the threat
  of the sharpened horns of a bull.
  Tongue cannot formulate
  the feel of lips trembling
  on eyebrows in the lukewarm kiss
  of a moving warbler,
  but blood senses and intuits.
  Blood transmits the heritage of human seed.
  In blood there is dew and milk,
  in blood there is fire
  and fire in blood.
  In blood the master-key.
  In blood the tesserae of a mosaic.
  In blood, ghosts and gods.
  In blood, the past and the future
  In blood, the call of the drums
  resounding with the most distant days.
  In blood, the tamed
  blinding lightning flash
  of cognition in the inspired mind.
  In blood there is the muted mutter
  of mountain foundations uttering electronic sound
  of granite cymbals.
  The silence of lazy seas
  there lies in the blood,
  the malice of the seas irked
  by the yoke of the mind.
  Sweet are the grapes of blood sucked
  by mouths pursed by revenge wreaking.
  Blood is the trophy
  for which the bird of prey siddles with desire.
  In blood lies the shudder
  of the Lord’s kiss under the apple tree.
  There is no logic in blood.
  Blood like the owl
  finds its way in the dark.

  Blood
  has the intensity
  of cobalt suns
  crushed in measureless crucibles.

  Comments are closed.