Poeżija u Informazzjoni - Poetry & Information
RSS icon Home icon
 • Dawl (Light)

  Posted on March 22nd, 2009 Admin No comments

  Bħal qawwa
  fgata f’ċilindru dejjaq
  marsus kien l-univers fi traba ċkejkna.
  Inferaq is-smewwiet. Mill-berqa għammiexa
  elf xemx ittajret għal ġol-baħħ,
  elf dinja.

  X’imkien fil-beraħ wiesa’
  fiż-żmien imdendel li ma fihx qisien
  tgedwed il-ħamba ta’ ponn trab imsejken,
  il-ħsejjes imbegħdin t’elf saltna kbira
  mirduma taħt ir-ramel,
  il-bikja mdemma ta’l-imjassar sieket,
  il-weġgħa tat-twellid,
  il-karba ta’ min jagħnet u min jishar,
  l-għajta tal-mewt li jislet
  il-fomm imberraħ fl-aħħar nifs tal-ħajja.

  Mill-għoli wasal issa
  id-dawl ta’ kewkba ġdida
  li nżergħet fis-smewwiet miljun sena ilu.


  Like a bundle of energy
  suppressed in a narrow cylinder
  was the universe confined into
  an infinitesimal particle.
  The heavens were rent asunder.
  From the blinding flash
  a thousand suns were born into the void…
  a thousand worlds.

  Somewhere in the wide expanse,
  inside the hanging continuum of time
  hums and bustles a handful of dust,
  the far off hubbub of a thousand dynasties
  buried under the sand,
  the bloody outcry of the silent slave,
  the shriek of parturition,
  the moan of him who strives and labours,
  the groan of the dying,
  struggling for the last breath of life.

  From the infinite, the light is just reaching us
  from a newborn star
  sown in the universe a million years ago.

  Comments are closed.