Poeżija u Informazzjoni - Poetry & Information
RSS icon Home icon
 • Kondor (The Condor)

  Posted on March 29th, 2009 Admin No comments

  Qalb l-Andes timraħ fejn l-imrieżaq
  munqarek ikebbsu bid-dija.
  Il-granit sħiħ jirfdek
  meta ġwejnħek fuq l-arja ma jperpirx.
  Taħtek mudlama l-ħniedaq jittewbu.
  Iswed bellusi l-pjum li jlibbsek,
  ta’l-irġejjen satin, ta’l-irġejjen li jsaltnu.
  Munqarek ħabbar id-dija tal-għodwa,
  għajnejk bid-dawl imkebbsa.
  Difrejk milwija ttemprati
  bil-mola tal-kefrija misnuna.
  Tixhed il-ħruxija ħarstek imqita
  bla liġi, bla morali, bla ktajjen.
  Il-ħelsien ta’l-ajru jbaħbħek fi ħdanu
  u l-jasar taċ-ċokon ma jtifsikx.
  Id-dlam għalik mhux nassa minsuba
  b’elf xedaq imġewwaħ, b’elf xedaq.
  Kemm tiswa ta’ moħħok il-ħila,
  il-qawwa tas-sinsla,
  tad-dgħif,
  ħadd ma jistaqsi.
  Int alla li ma tridx minn allat oħra.

  You roam the Andes
  where the morning rays kindle your beak.
  The solid granite supports you
  when your wings do not flail the air.
  Below you yawn the dark chasms.
  The plumes that cover you are silky black
  like the satin of queens.
  Your beak heralds the coming of dawn
  and your eyes are kindled by the sunlight.
  Your curled and tempered talons
  are whetted on the grinding stone of cruelty.
  Your ruthlessness is betrayed by your defiant look,
  lawless, amoral and untrammelled.
  The freedom of the sky bathes you in it;
  no limitation hampers you.
  For you darkness is not a snare
  hiding a thousand hungry jaws.
  Nobody seeks to know your acumen
  and to gauge the power
  in your brawn and your backbone.
  Your are a god that needs no other god.

  Comments are closed.