Poeżija u Informazzjoni - Poetry & Information
RSS icon Home icon
 • Tango

  Posted on March 29th, 2009 Admin No comments


  Il-lejla nheżheż ix-xafra ta’ sikkina
  bejn snieni
  u noħorġu niżfnu t-tango
  taħt il-kordi tal-kwiekeb maqrusa
  li jroxxu stalletti ta’ dmugħ.

  Fih riħa ta’ dmija vjola
  il-ħarir ħamrani daqs in-nar.
  Ħalli mxeblek fuq ġbinek
  nokklu spanjol milwi ganċ.
  L-imrewħa taħbilek il-qaws ta’ ħuġbejk
  mimlija malizzja.

  Illejla nonfħu spirti tal-peprin
  f’ħalq il-mewt.
  Daqs il-mewt ikidd il-pjaċir
  li jivvampja fil-vini.
  Doqquli…mhux għodwiet sofor ċlampu
  bid-dija sfumata
  imma ħmura ffukata fi ljieli ġamrin.

  It-tango fiħ passju tal-ħajja mal-mewt,
  azzar ittemprat qed jinħema
  jintlewa trabokk.

  It-tango fih liwi ta’ fraxxnu jitgħawweġ,
  jitbaskat f’nirien mingħajr tmiem.
  It-tango fih riħa ta’ nċira tinħaraq,
  fih żlieq fuq għadajjar ta’ demm.
  Ħruxija fih it-tango daqs ir-rum
  u żegħil bħal ta’ kobra.

  It-tango korrida mal-barri tas-sess,
  bħal ponta li tidħol bil-mod
  bla ma toqtol.

  It-tango fih skoss xħin ix-xafra
  tkun waslet biex tinfed il-qalb.

  Fit-tango
  hemm żugraga qed tagħqad,
  tisfuma fil-bjuda l-pjaċir ta’l-orgażmu
  ġol-għaxwa tal-Mewt.

  Tonight I’ll grasp the blade ‘twixt my teeth.
  and we’ll take to the floor
  to dance the tango
  under the plucked strings of the stars
  dribbling daggers of tears.

  Silk, red as fire
  smells of violet blood.
  Curved on your forehead,
  let down a Spanish curl like a hook.
  Your fan hides the curves of your eyebrows
  full of malice.

  Tonight….we’ll blow spirits of poppies
  in the mouth of death.
  Like the agony of death is the searing pleasure
  that flames in the veins.
  Play for me, music…not of the jaundiced mornings
  dense with the subdued glare,
  but of the intense redness of the nights of ember.

  Tango is a Russian roulette with death,
  it is tempered steel being forged
  into a snare.

  Tango is the bending of oak
  scorched in endless fires.
  Tango has the smell of sealing wax being burnt,
  the skidding upon puddles of blood.
  Tango has the pungency of rum
  and the seduction of the cobra.

  Tango is a bullfight with sex,
  like a barb slowly penetrating
  without killing.

  In the tango there is a jerk
  when the blade is at the point
  of transfixing the heart.

  In tango there is a spinning top
  transfusing the orgasmic whiteness of pleasure
  into the ecstasy of death.

  Comments are closed.