Poeżija u Informazzjoni - Poetry & Information
RSS icon Home icon
 • Taraġ (The Stairway)

  Posted on March 29th, 2009 Admin No comments

  Taraġ mibni mis-sħab mixgħul mill-kwiekeb,
  mewġa fuq mewġa,
  telgħin ’il fuq ’il fuq.
  Viżjoni ta’ saltniet bħal korijiet
  telgħin bħal kerubini u serafini.
  Jitħalltu ġo xulxin il-ġerarkiji.
  Taħt nett it-trab u l-ħaġar,
  imbagħad ix-xitel,
  l-għasafar, tjur u bhejjem.
  sultan fuq nett il-Bniedem
  qed joħlom bħal Ġakobb
  f’riġlejn sellum tan-nar
  li jagħti għall-minjieri tas-smewwiet.

  There is a stairway built of clouds with stardust encrusted.
  Wave upon wave heavenwards ascending…
  the vision of the kingdom
  like multiple choirs of cherubim and seraphim ascending.
  Upwards go the hierarchies merging.
  At the basis of everything
  is earth and dust.
  Next comes the vegetable realm,
  the birds, the beasts and the fishes.
  And then lording on top comes Man,
  like Jacob dreaming
  at the foot of the flaming ladder
  which leads into the goldmines of the heavens.

  Comments are closed.