Oliver Friggieri – Il-Mixja Poetika ta’ Achille Mizzi (1963 -1989)

Il-fehma l-iżjed importanti fir-riflessjoni estetika ta’ Mizzi forsi hi dik li titkellem dwar l-eqdem aspett ta’l-arti kollha, is-simbolu, li issa hu mqabbel aktar u maħluq b’mekkaniżmu mentali anqas sielem u ordinat minn qabel, diżordni frott ta’ maturazzjoni… …Kontra l-primat tar-retorika daħal il-primat tas-simboliżmu, kontra d-djalogu li jiddikjara daħlet ir-riflessjoni li tissuġġerixxi. Paradossalment dan il-poeta li […]

Read More